Een verzekering voor uw caravan of vouwwagen zorgt ervoor dat niets uw vakantieplezier kan bederven.  Omdat alle caravans anders zijn, bieden we maatwerk. U stelt de verzekering naar eigen wens samen. En heeft daarbij keuze uit de volgende dekkingen:

 • Hagelschade
  Deze uitbreiding beschermt u tegen schade door hagel. Hebt u een hagelbestendig dak? Dan krijgt u korting op de verzekeringspremie.
 • Inboedel
  U kunt de inboedel van uw caravan meeverzekeren. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als u hebt gekozen voor uw caravan. Onder inboedel rekenen wij de zaken die u hebt meegenomen als u op reis gaat met uw caravan, als die zich bevinden in de caravan of de voortent.
 • Voortent / luifel
  Deze dekking verzekert de voortent of de luifel van uw caravan. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als bij uw caravan.
 • Accessoires
  Met deze uitbreiding verzekert u de accessoires van uw caravan mee. Hiervoor gelden dezelfde dekkingen als voor uw caravan. Accessoires zijn toevoegingen aan de standaarduitvoering van uw caravan. Bijvoorbeeld een caravanmover, antenne, fietsenrek, satellietschotel, gasfles of zonnepaneel.
 • Particulier verhuur
  U kunt de particuliere verhuur aan een privépersoon meeverzekeren. Het gaat dan om verhuur voor recreatief gebruik. Wanneer u voor deze dekking kiest, bent u op dat moment verzekerd voor dezelfde dekkingen die u gekozen hebt voor uw caravan. De dekking voor particuliere verhuur geldt niet als u uw caravan bedrijfsmatig verhuurt of als u deze gebruikt voor iets anders dan recreatie.
 • Beschadiging / aanrijding
  U bent verzekerd voor plotselinge en onvoorziene beschadiging van of aanrijding met uw caravan. Ook als dit het gevolg is van een eigen gebrek.
 • Vervangend voermiddel
  Met deze uitbreiding bent u verzekerd voor vervangend vervoer als uw auto of caravan vlak voor vertrek naar het buitenland of tijdens de reis uitvalt door een van buitenkomende onheil, zoals een aanrijding.
 • Hulpverlening
  Met deze uitbreiding krijgt u recht op hulpverlening voor uw caravan als u na pech, diefstal of een ongeval met uw caravan of de auto-caravancombinatie niet verder kunt. Of als de bestuurder van de combinatie uitvalt door ziekte, letsel of overlijden.

Onder hulpverlening wordt bijvoorbeeld verstaan:

 • berging, bewaking, stalling en transport van uw caravan en uw zaken;
 • verzending van noodzakelijke onderdelen;
 • vervangend verblijf als uw caravan tijdens uw vakantie uitvalt of niet meer gebruikt kan worden;
 • repatriëring van de caravan, inboedel en bagage naar een adres in Nederland;
 • invoer en vernietiging als de caravan in het buitenland moet worden achtergelaten

Waardegarantie: 1, 3 of 5 jaar
Bij het afsluiten van de verzekering kiest u zelf voor een periode van 1, 3 of 5 jaar waardegarantie. Tijdens deze periode blijft de verzekerde waarde van uw caravan gelijk. Daarna past de maatschappij de verzekerde waarde én de premie automatisch aan.